Kinh Doanh IT

10 điều phải chấp nhận nếu làm ngành IT

   “Dương thịnh âm suy”, thường xuyên bị stress, lương tăng chậm, dễ phải lấy người cùng nghề… là những thực tế bạn phải đối mặt nếu muốn theo đuổi nghề IT.    Dưới đây là 10 thống kê vui những “nguy cơ” tiềm ẩn trong ngành IT mà bạn có thể phải đối mặt nếu quyết…

† Chi tiết
Vợ chồng

Chuyện Vợ – Chồng

Định nghĩa ‘chồng’ Nhà nữ triết học khẳng định:    “Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ ‘người’ này sang ‘người’ khác”. Nhà nữ vật lý học thì nói:    “Chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực ‘vạn vật hấp dẫn’, khi xa thì hút khi gần…

† Chi tiết