Hạnh phúc

Loading

Hạnh phúc là...
– Khi còn nhỏ nghĩ rằng hạnh phuc chính là muốn gì được nấy.

– Lớn lên rồi mới biết được hạnh phúc chính là tranh đấu mới có được. Thứ bạn càng muốn bạn lại càng không có được.

– Đến khi về già mới hiểu được hạnh phúc không phải là người khác cho mình, mà chính là đến từ trong tâm tưởng của bản thân.

– Cho đến khi nào học được sự thay đổi trong cách nhận thức của bản thân thì mới được hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend