Có 2 việc nên cố gắng hạn chế làm thật ít

Loading

1. Là dùng miệng của mình can thiệp vào cuộc sống của người khác.

Hoa đào rơi

2. Là dùng đầu của người khác suy nghĩ về cuộc sống của bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend