Chơi dại bị Khóa Tài Khoản?

Loading

   Tạo có 3 cái blog phụ để Thử Nghiệm mấy cái template mới thôi mà cũng bị hiểu lầm… 😑 rõ khổ. Nói chung là rút kinh nghiệm lần sau, có vọc vạch gì thì dùng tài khoản phụ… xui lắm thì có bị ban cũng không sao. 😂

This blog has been locked

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend