Các vĩ nhân xưa nếu vào Facebook sẽ nói gì?

Loading

What type of a Facebooker Are You

Nhân thành lập Viện Khổng tử ở Việt Nam, lại ngẫm các vĩ nhân xưa nếu vào Facebook sẽ nói gì?

Khổng Tử hỏi:
   “Thế nào là người trí, thế nào là người nhân?”

Tử Cống trả lời:
   “Người trí là người làm người khác share mình, người nhân là người làm người khác like mình.”

Tử Lộ đáp:
   “Người trí là người share người khác, người nhân là người like người khác.”

Nhan Hồi thưa:
   “Người trí là người tự share mình, người nhân là người tự like mình.”

Khổng Tử lại dạy:
   “Điều mình không like thì đừng mang câu like người khác” – (Thị lai huyễn ngã vật thi ư nhân)

Shakespear thì viết status:
   “Likes Lie Like Night Light” (Những cái like dối trá giống như ánh sáng màn đêm, hơi ngọng tí)

Marx viết trong Câu Like Luận:
   “Đối với bọn ngàn like thì để có like sẽ bỏ qua thuần phong mỹ tục, like tăng gấp đôi sẽ bất chấp cả luật pháp, còn tăng gấp ba thì bị treo cổ vẫn sẽ làm.”

Một thiền sư trên đường giác ngộ góp ý:
   “Lai Như Không Lai, Không Lai Như Lai.”

Đức Phật dạy:
   “Câu view câu like là nguồn gốc vô minh”.
   “Đừng cầu like vì nhiều like thì tâm sinh ngạo mạn.”

Còn Chúa Jesus lại phán rằng:
   “Phúc cho những kẻ không thích mà like.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend