7h rồi, dậy đi…

Loading

Cãi nhau không nói chuyện
2 vợ chồng cãi nhau, không ai chịu nói với ai 1 câu.

Trước khi đi ngủ, anh chồng viết 1 mảnh giấy cho vợ dặn: …

   – “Sáng mai 7h nhớ đánh thức tôi!”

Sáng hôm sau, anh chồng tỉnh dậy đã 9h rưỡi & thấy trên đầu giường có mảnh giấy ghi:

   – “7h rồi, dậy đi….” 🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend