Niềm tự hào nhất

Loading

Tự hào

Niềm tự hào lớn nhất của người phụ nữ ♀
   không phải là có nhiều người theo đuổi….

Mà là người đàn ông của cô ấy phải vì cô ấy,
   mà từ chối rất nhiều người phụ nữ khác. ♥

Niềm tự hào lớn nhất của người đàn ông ♂
   không phải là ngủ với nhiều người phụ nữ…

Mà là có được 1 người phụ nữ thật xứng đáng,
   khiến cho bản thân từ chối những người phụ nữ khác. ♥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend