Hết báo :)

Loading

Cô gái Bán Báo

   Cô gái bán báo rao lớn:
      – Ai mua báo không ?

   Một khách qua đường hỏi?
      – Còn báo gì vậy cô?

   Cô gái bán báo đáp:
      – Dạ, Thanh Niên, Phụ Nữ nhưng hết Văn Hoá. Có Nhân Dân, Công An mà không còn Pháp Luật ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend