Một Chuyện Toàn Dấu Nặng

Loading

Một Chuyện Toàn Dấu Nặng

Chị Bộ Đội

   Một chục chị bộ đội,
      Đội một chục hột vịt lộn
   Bị một bọn lạ mặt chặn lại
      Tại một trụ điện, chục chị bộ đội sợ
   Chạy lại gọi một chục cụ bộ đội,
      Chục cụ bộ đội chạy lại
   Định nện bọn lạ mặt một trận
      Bọn lạ mặt sợ chạy,
   Chục cụ bộ đội rượt kịp
      Bọn lạ mặt bị đập nện, một bị xệ ruột,
   Một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận.
      Một chuyện thật tội nghiệp!
   Đọc thật mệt… 😖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend