Khai Sáng

Loading

Khai sáng cho những đứa NGU…

Những đứa NGU

… Bò Đỏ và Bê Hường là những ví dụ điển hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend