Bí Kiếp Cưa Gái

Loading

Cưa cẩm

Mèo Vàng Tán Gái
   Từ cổ chí kim Bí Kiếp Cưa Gái có thể được gói gọn trong vài vần thơ xin được chia sẻ với các anh em đồng đạo…

Làm trai cho đàng thân trai
   Muốn đi tán gái phải chai mặt lỳ
Cho dù gái có đuổi đi
   Ta quyết ở lại… mặt lỳ… ta cưa
Ta cưa từ sáng tới trưa
   Nếu nàng chưa đổ ta cưa… đến chiều

     Tán gái phải có máu liều
         Áp dụng thêm mớ tuyệt chiêu nhà nghề
     Tán cho gái phải chết mê
         Tán cho gái phải đêm về mộng mơ
     Tán cho gái phải ngóng chờ
         Tán cho gái phải dại khờ… yêu ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend