Dấu hiệu khi mang thai ;)

Loading

Ảnh mặt cười

Trong một kỳ thi ở trường Y, vị giáo sư hỏi: – “Anh cho biết những dấu hiệu khi mang thai?”

   Đắn đo mãi không biết trả lời thế nào thì anh sinh viên nghe thấy bạn mách: “tóc rụng, chân cong, bụng to…”. Anh ta luống cuống lặp lại hết.

Vị giáo sư cười, hỏi lại:

“Chân tôi có cong không ?” – Giáo sư hỏi.
“Thưa cong ạ.” – Anh sinh viên trả lời.

“Tóc tôi có rụng không ?” – Giáo sư hỏi.
“Thưa rụng ạ.” – Anh sinh viên trả lời.

“Bụng tôi có to không ?” – Giáo sư hỏi.
“Thưa to ạ.” – Anh sinh viên trả lời.

“Vậy khi nào tôi đẻ, tôi sẽ cho anh qua kỳ thi!” – Vị giáo sư hóm hỉnh đáp lại. 🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend