Dành cho quý ông

Loading

Quý ông

Nếu phụ nữ theo đuổi bạn vì tiền…
   → Bạn cho cô ấy đủ tiền thì cô ấy sẽ không giận dỗi khi bạn tìm người phụ nữ khác.

Nếu phụ nữ theo đuổi bạn vì tình yêu…
   → Bạn cho cô ấy đủ tình yêu thì cô ấy sẽ không khinh thường bạn không có tiền.

   Nếu ngay cả tiền bạc và tình yêu đều không thể cho, mà bạn muốn được bao dung thói trăng hoa, dối trá, lười nhác, thì xin lỗi, một người ngu xuẩn là những gì bạn cần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend