Có 3 sự thật

Loading

Bulldog Tự Kỷ


   Sự thật thứ 1 là mình rất hay tự ti và tự kỷ :'(

   Sự thật thứ 2 là không có ai thèm quan tâm đến sự thật thứ 1

   Sự thật thứ 3 là vì sự thật thứ 2 nên sự thật 1 ngày càng trầm trọng hơn… :'(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend