Chỉ có ở Việt Nam

Loading

Flag of Vietnam

Ở Việt Nam:

Công Lý chỉ là…
         1 diễn viên hề (hài).

Pháp Luật chỉ là…
         tên 1 tờ báo (lá cải).

Dân Chủ chỉ là…
         1 rạp chiếu phim đã tàn.

Vì Dân chỉ là…
         1 hãng bột giặt không được ưa chuộng.

   … và … cuối cùng

Tự Do chỉ là…
         1 cáI ngõ (hẻm) nhỏ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend