Học nói

Loading

Khéo Ăn Nói

– Chuyện của người khác, nói cẩn thận.
– Chuyện của người lớn, ít nói.
– Chuyện của trẻ con, khuyên bảo giảng giải.
– Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước.
– Chuyện làm không được, đừng nói.
– Chuyện buồn, chỉ tìm bạn tri kỉ nói.
– Chuyện của bản thân, nên nghe người khác nói thế nào trước.
– Chuyện vợ chồng, cùng nhau thương lượng.
– Chuyện gấp, từ từ nói.
– Chuyện có thể sẽ xảy ra, đừng nên nói bậy.
– Chuyện tổn thương người khác, tuyệt đối không nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend