Đồng Chí Chúa

Loading

Đồng Chí Chúa

   Sau một thời gian cố gắng nhưng Diêm Vương không thể nào cải tạo được tư tưởng của một anh Cộng Sản.

Ông ta đành phải mang anh Cộng Sản lên nhờ Chúa giúp.

   Một năm sau Diêm Vương quay lại hỏi Chúa về việc mình đã nhờ:
     – “Thưa Chúa người đã cải tạo tên đó xong chưa ạ”.

   Chúa bình tĩnh trả lời:
     – “Thứ nhất không được gọi ta là ngài vì mọi người đều bình đẳng. Thứ hai không được gọi ta là Chúa mà phải gọi là Đồng Chí Chúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend