Cần đúng người và đúng thời điểm

Loading

Aladdin and the Magic Lamp

   Thần đèn hiện lên hỏi Công chúa: “Con có 100 tỉ và không bao giờ gặp lại Hoàng tử con yêu. Con chọn cái nào ?”

   Công chúa chọn Hoàng tử không cần suy nghĩ, nhưng sau đó vẫn bị mất người yêu mà không hiểu tại sao.

   Sau thời gian dài tìm hiểu, Công chúa mới biết là Thần đèn cũng cho Hoàng tử sự lựa chọn tương tự, nhưng Hoàng tử đã chọn… 100 tỉ 😀

Bài học rút ra:

– Đừng bao giờ đánh giá quá cao giá trị bản thân và coi thường giá trị của các cám dỗ xung quanh.
– Có những chuyện, một mình mình cố gắng là không bao giờ đủ.

   Sau khi đã có 100 tỉ, Hoàng tử quay lại ngỏ lời cầu hôn Công chúa. Công chúa từ chối và cả hai… “hạnh phúc” suốt đời 😀

Bài học rút ra:

– Đừng quá coi trọng tiền bạc. Có những chuyện qua rồi không bao giờ quay lại được. Mà có quay lại được cũng không bao giờ được như xưa
– Muốn có hạnh phúc, ngoài chuyện tìm đúng người cần phải đúng thời điểm nữa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend