Là người đàn ông xài được thì…

Loading

Đàn Ông xài Được

Không cần phải lãng mạn
   …nhưng nhất định phải biết chịu trách nhiệm.

Không cần phải có nhiều tiền
   …nhưng nhất định phải biết nuôi gia đình.

Không cần mọi chuyện đều phải nghe theo cha mẹ
   …nhưng nhất định phải có lòng hiếu thảo.

Không cần phải tam tòng tứ đức
   …nhưng nhất định phải biết chiều chuộng vợ.

Không cần thăng tiến nhanh
   …nhưng nhất định phải có thời gian bên gia đình.

Không cần phải chăm sóc con cái
   …nhưng nhất định phải yêu thương con cái.

Không cần phải có tư tưởng lớn lao
   …nhưng nhất định phải có chủ ý .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend