Văn Minh Xã Hội Chủ Nghĩa

Loading

Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa
Văn Hóa Việt

   Trong một cuộc họp về Văn Minh Xã Hội Chủ Nghĩa, phía Nga bảo dân Việt Nam mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía Việt Nam bảo: “làm éo gì có chuyện đấy!”.

   Phía Nga nói: “Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn”. Phía Việt Nam: “Ok Con Dê Nga Ngố”. Sáng hôm sau Việt Nam thiệt 37 mạng.

   Ức chế quá, Việt Nam cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác súng đi quanh Quảng Trường Đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn.

   Sáng hôm sau, báo chí Nga đưa tin: “Đêm qua, đại sứ Việt NamNga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm Nhiệm Vụ.” 🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend