Tích cực hay tiêu cực là do bạn chọn

Loading

Tích cực

   Mỗi ngày tôi và bạn có cả trăm cơ hội để chọn thái độ Tích Cực hay Tiêu Cực.

   Có bao nhiêu lần bạn gặp một người băng qua đường trước xe của bạn, làm bạn phải phanh thật gấp? Khi đó bạn làm gì? Hoảng hốt? Tức giận và dừng lại gây sự? Hay bạn cứ bình thản tiếp tục đi?.

Sự lựa chọn là của bạn.

   Những người tiêu cực chọn cách ứng xử dựa trên sự bốc đồng. Cũng như một chai soda, nếu cuộc sống lắc họ vài cái, áp lực tăng lên và nút chai văng ra.

   Người tích cực chọn cách ứng xử dựa trên nhận thức, họ suy nghĩ trước khi hành động. Họ biết mình không thể điều khiển những gì xảy ra cho mình, nhưng họ có thể quyết định những gì mình nên làm.

   Không như người tiêu cực đầy hơi ga, người tích cực giống như nước. Bạn cứ tha hồ lắc cũng chẳng có gì xảy ra: không xì bọt, không trào bong bóng, không áp lực. Người tích cực biết tự làm chủ bản thân mình. Cách hay nhất để hiểu những suy nghĩ tích cực là so sánh hai thái độ trong những hoàn cảnh nhất định.

Trường hợp ví dụ:

   Bạn làm việc trong cửa hàng đã một năm và làm việc rất tốt. Ba tháng trước, có một người mới vào làm. Mới đây, anh ta lại được cất nhắc vào một vị trí tốt hơn – cái ghế mà bạn luôn mong muốn.

Cách ứng xử tiêu cực:

   – Tốn cả nửa giờ kêu ca với mọi người về sự bất công.
   – Theo dõi và cố tìm nhược điểm của anh ta
   – Nghi rằng người quản lý đang mưu toan đuổi việc bạn.
   – Trở nên uể oải trong công việc.

Cách ứng xử tích cực:

   – Hỏi người quản lý tại sao người mới đến lại nhận được công việc đó.
   – Tiếp tục làm việc để siêng năng.
   – Học hỏi để nâng cao hiệu quả công việc.
   – Nếu xác định là bạn đang làm một công việc không có tương lai, hãy bắt đầu tìm một công việc khác.

Trích 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt – Sean Covey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend