Trái tim bạn là một hồ nước lớn

Loading

   Một nhúm muối nếu bỏ vào 1 cốc nước, cốc nước ấy có thể không còn uống được, nhưng nếu được bỏ vào một hồ nước thì nguồn nước ấy vẫn trong ngọt.

Một nhúm muối

   Vì thế, vấn đề không chỉ đơn thuần là có hay không có một ai đó bỏ 1 nhúm muối vào cuộc đời bạn…

…mà còn là ở bạn; trái tim bạn là một hồ nước lớn hay chỉ là một cốc nước nhỏ bé?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend