Tiền và Vợ

Loading

Vợ và Tiền

Còn tiềnvợ nói líu lo
   Hết tiềnvợ hét vợ “ho” suốt ngày

Còn tiềnvợ hiền như nai
   Hết tiềnvợ mắng như ngài quản voi!

Còn tiền… nhỏ nhẹ hẳn hoi
   Hết tiềnvợ réo như còi hỏa xa

Còn tiền… thì vợ hiền hòa
   Hết tiềnvợ dữ như là chằn tinh

Còn tiềnvợ gọi: “anh… anh”
   Hết tiềnvợ gắt như chanh không đường!

Còn tiền… tình thương mến thương
   Hết tiềnvợ đạp rớt giường như chơi 🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend