Tôn giáo nào nhiều tín đồ nhất trên thế giới?

Loading

Mobile-fun Alo

   Trên thế giới có nhiều tôn giáo khác nhau và các tín đồ đều có cách cầu nguyện cũng khác nhau:

   – Phật giáo: A di đà phật!
   – Thiên Chúa giáo: A men
   – Hồi giáo: A la!

   Nhưng tôn giáo có số lượng đông nhất, đông hơn tất cả các tôn giáo kia cộng lại. Đặc biệt có số lần cầu nguyện lớn nhất trong ngày, đó là:

   – Mobile giáo: A lô!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend