Khi Việt Nan làm chủ mọi mặt về thông tin

Loading

Báo Đại Đoàn Kết

   Mới đây giám đốc CIA đã bị cách chức vì đã huy động toàn lực vào việc giải mã một tiêu đề trên báo Đại Đoàn Kết của Việt Nam. Tuy nhiên, dù là một cơ quan tình báo khét tiếng thế giới với những nhân viên phân tích, nhân viên giải mã, nhân viên các kiểu thuộc loại đỉnh của đỉnh thế giới, cơ quan này cũng đã “bó tay toàn tập”.

   Sự việc đã làm chấn động ngành tình báo thế giới. Việc huy động thêm nhân viên tình báo của Mô-sát và cơ quan MI5 hay Phòng Nhì cũng không mang lại kết quả khả quan nào.

   Các nhà toán học khắp thế giới không đứng ngoài cuộc và họ cũng muốn thử sức. Riêng NASA cũng gửi thêm nhiều chuyên gia về lĩnh vực tìm kiếm cuộc sống văn minh ngoài trái đất để giúp cứu vãn bộ mặt của CIA nói riêng và của Mỹ nói chung.

   Các nhà phân tích chiến lược đánh giá: sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu những thông tin được mã hóa và đăng công khai :)) trên các phương tiện truyền thông đại chúng mà đối phương không thể giải được. Những khái niệm như “hộp thư mật”, “liên lạc viên”, “điện đài” sẽ chỉ còn trong sách ghi về lịch sử ngành tình báo mà thôi.

   Có lẽ cán cân về quân sự, chính trị sẽ thay đổi lớn trong tương lai gần khi mà phía Việt Nan làm chủ mọi mặt về thông tin. 🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend