“Chú Phỉnh” tôi rồi “Chính Phủ” ơi!

Loading

“Chú phỉnh” tôi rồi “chính phủ” ơi!
      Từ “chiến khu” ra “chú khiêng” về
“Cua bể”(*) vào Nam rình “bê của”
      “Kháng chiến” nghe nhàm “khiến chán” ghê!
“Tài chính” công khai “tình cháy” cả
      “Thi đua” cố gắng lại “thua đi”
Theo dấu “bác đi” đời “bi đát”
      “Lộng kiếng” làm gì “liệng cống” thôi!

Đảng Vinh Quang Bác Hồ Vĩ Đại

Note: “Cua Bể” hay CB là danh từ gọi “Cán Bộ” Cộng Sản (*)

Nguyên tác: (Lam Giang)
      “Chú phỉnh” mình về theo “chính phủ”
      “Chiến khu” hết của “chú khiêng” về
      “Kháng chiến” sao mà “khiến chán” ghê!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend