7 Nguyên Tắc Sống Lạc Quan

Loading

Sống lạc quan

1. Quên đi quá khứ để nó không làm ảnh hưởng đến tương lai của bạn.

2. Không nên quan tâm quá nhiều điều người khác suy nghĩ về bạn.

3. Thời gian sẽ xóa lành mọi vết thương, hãy cho nó thời gian.

4. Đừng so sánh cuộc sống của bạn với những người khác, và đừng phán xét họ.

5. Đừng nghĩ quá nhiều, là chuyện bình thường khi bạn không biết câu trả lời.

6. Không ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn, ngoại trừ bạn!

7. Hãy cười lên! Bạn không thể giải quyết hết mọi vấn đề của thế giới!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend