Những thông báo lỗi thường gặp khi lướt nét bạn nên biết

Loading

404 error

   Khi truy cập vào một website chắc các bạn cũng có thể gặp nhiều thông báo mà các bạn cũng chả hiểu nó là cái quái gì cả, với dân CNTT thì không sao, họ cũng hiểu được một phần vì họ gặp quá nhiều rồi, còn với một số người giỏi tiếng anh, dịch được nhưng cũng chả biết lỗi gì cả.

   Và sau đây, bạn sẽ hiểu một phần nào hơn các lỗi mà bạn thường nhìn thấy khi truy cập vào một website nào đó

404 File Not Found:
   Trang, tệp, tập tin mà bạn truy cập đã bị xóa hoặc do bạn gõ sai đường dẫn.

403 Forbidden/Access Denied:
   Khi bạn gõ sai mật khẩu để truy cập vào một thư mục (folder) của website thì sẽ nhận được thông báo này, cái này là một biện pháp bảo mật của người quản trị

400 Bad File Request:
   Lỗi tại bạn gõ sai cú pháp đường dẫn hoặc gõ sai vị trí của dấu chấm, dấu phẩy.

408 Request Timeout:
   Lỗi này thông báo máy chủ (server) đã ngưng đáp ứng thông tin do quá thời gian quy định. Nguyên nhân gây ra là do server xử lý thông tin chậm, đường truyền bị ngẽn hoặc là kích thước tập tin (file) yêu cầu quá lớn.

500 Internal Error:
   Đây là một lỗi thường hay gặp nhất khi các webmaster xử lý máy chủ, họ có thể nhầm một số bước nên gây ra lỗi 500. Một nguyên nhân thường gây ra lỗi này đó là khi xử lí .htaccess (thí dụ như tập tin này bị sai cú pháp, hoặc máy chủ không có các phần mở rộng để xử lí một số chỉ thị đặc biệt của nó: ví dụ trong tập tin .htaccess dùng RewriteRule mà máy chủ lại không cài modRewrite chẳng hạn…)

501 Not Implemented:
   Lỗi không thể thực hiện yêu cầu của bạn với trang web.

502 Service Temporarily Overloaded:
   Lỗi 502 do tình trạng bị nghẽn, tắc mạng có thể là do có quá nhiều người truy cập nên gây ra tình trạng quá tải, hoặc là hết băng thông.

503 Service Unavailable:
   Có 500, 501, 502 thì sẽ có 503, lỗi 503 à do server đang bận hoặc quá tải, server đang có sự thay đổi, hoặc mạng của bạn bị “đứt”

Unable to Locate Host:
   Do server chứa website này bị “chết” (offline), đường kết nối internet bị ngắt, hay gõ sai địa chỉ là nguyên nhân gây ra lỗi này.

Connection Refused by Host:
   Một cách nói lịch sự để báo cho bạn biết là bạn đã sai mật khẩu hay bạn không có quyền xem trang này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend