Danh sách tên các Hồ nổi tiếng nhất Việt Nam

Loading

Hồ Chí Minh

Dưới đây là tổng hợp danh sách tên các Hồ nổi tiếng nhất Việt Nam… 😂

– Rộng lớn nhất: hồ Ba Bể
– Yên ổn nhất: hồ Trị An
– Buồn tẻ nhất: hồ Than Thở

– Chậm chạm nhất: hồ Con Rùa
– Thơm tho nhất: hồ Xuân Hương
– Sính ngoại nhất: hồ Tây
– Sắc nhọn nhất: hồ Gươm

– Hữu nghị nhất: hồ Hòa Bình
– Nổi danh nhất: hồ Dầu Tiếng
– Quậy phá nhất: hồ Lắc

– Nghiêm khắc nhất: hồ Cấm Sơn
– Bạc bẽo nhất: hồ Tam Bạc
– Ướt át nhất: hồ Thủ Lệ
– Thư thái nhất: hồ Thanh Nhàn

– Bệ rạc nhất: Hồ Nghiện
– Lông lá nhất: Hồ Minh ‘Râu’
– Khốn nạn nhất: … Hồ Chí Minh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend