So sánh giao thức chuyển hướng 302 và 307

Loading

302 Redirect

   Cả 2 phương thức chuyển hướng 302307 đều có thể dùng để chuyển hướng tạm thời nội dụng bài viết. Sự khác biệt chính của cả 2 giao thức kể trên chính là giao thứ HTTP hay HTTPS sẽ không thay đổi khi dụng phương thức 307.

Ví dụ:
   Khi bạn sử dụng kiểu 307, nếu trang gốc sử dụng giao thức HTTP thì trang (liên kết) được chuyển hướng tới cũng sẽ sử dụng HTTP.

   Trong thực tế khi cần chuyển hướng tạm thời cho bài viết hay trang web… các chuyên gia về SEO thường sử dụng kiểu 302 vì được hỗ trợ rộng rãi bởi nhiều công cụ tìm kiếm (search engines) như Google, Yahoo!, Bing… Không ảnh hưởng nhiều tới điểm SEO của trang web.

   Chú ý mặc dù kiểu chuyển hướng 302 được yêu thích và sử dụng rộng rãi nhưng nếu cần chuyển hướng nội bộ trong website và ép trang được chuyển hướng tới cũng sử dụng cùng 1 giao thức như trang gốc chúng ta có thể sử dụng kiểu 307 sẽ tiện hơn…

Ví dụ:
   Mình muốn chuyến hướng khách truy cập từ liên kết rút gọn là

   – https://dohuytuong.com/robots-txt
Đến
   – https://dohuytuong.com/huong-dan-tao-tap-tin-robots-txt.html

   Bản thân mình thích dùng kiểu 307 hơn vì nó ép trang được chuyển hướng tới cũng phải dùng HTTPS như liên kết gốc …

Tóm lại:

Kiểu chuyển hướng
Sử dụng
Tương thích SEO
302
Chuyển tiếp tạm thời, giao thức HTTP có thể thay đổi.
307
Chuyển tiếp tạm thời, giao thức HTTP không thay đổi.
Không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend