Hợp Đồng Tình Yêu

Loading

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU

Hôm nay ngày … /……./20xx
Tại ………………………..

Chúng tôi gồm:

Anh: ……………………………………………………………….
Sinh ngày: ………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………………………………………
Hiện làm việc tại: ……………………………………………
(trên đây được gọi là bên A)

Chị: ………………………………………………….
Sinh ngày: ………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………
Số điện thoại: …………………………………………………..
Hiện làm việc tại: ………………………………………………….
(trên đây được gọi là bên B)

Chúng tôi đã bàn bạc và đi đến thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau đây:

I – Nội dung hợp đồng:

1 – Hợp đồng này được ký kết với mục đích lớn nhất là các bên cần có một người để giới thiệu là người yêu trong một số trường hợp nhất định như: đi sinh nhật, đi chơi với bạn bè…Để khỏi mang tiếng là ế.

2 – Khi hai bên muốn có một người để cùng uống cafe ,cần một người để nói chuyện phiếm cho đỡ buồn, cần một người để đi mua sắm,hoặc đơn giản là cần một tài xế ….

3 – Khi một bên cần một người để xả xì trét lúc bực tức và khi cần một lời khuyên về các vấn đề trong cuộc sống(học hành thi cử,gia đình bạn bè..)

4 – Chi phí cho những cuộc đi chơi do hai bên tự túc và nếu có đóng góp cho cả hai thì sau đó sẽ campuchia, tất nhiên phía bên B có quyền đồng ý nếu bên A vinh hạnh được trả thay.

5 – Trong mọi trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc cãi vã phần đúng luôn luôn thuộc về bên B, mọi hành động dù vô tình hay cố ý của hai bên dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng cho bạn bè người thân của phía đối tác đều phải được làm rõ ràng để tránh gây ra hiệu quả nghiêm trọng cho các bên.

6 – Thời gian kết thúc hợp đồng vào ngày…../…../…. hoặc khi 1 trong hai bên có người yêu thật

II – Quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên:

   Quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng này là cân bằng nên phần này được soạn chung cho cả hai bên.

1 – Quyền lợi:

– Các bên có quyền từ chối khi có việc bận hoặc đột xuất nhưng phải báo trước ít nhất là 2 tiếng đồng hồ để đối tác có phương án thay thế.

– Có quyền yêu cầu đối tác cung cấp thông tin chi tiết chính xác rõ ràng và minh bạch về các buổi gặp gỡ, buổi hẹn …để đi đến quyết định có đi hay không.

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu tìm được người yêu thật, hoặc đối tác vi phạm hợp đồng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

– Trong những trường hợp khẩn cấp có quyền yêu cầu bên kia có mặt ngay lập tức để giúp đỡ (đi học về hỏng xe, trời tối không ai về cùng…)

– Trong trường hợp phải chi trả xiền mà không mang theo có thể yêu cầu bên kia chi trả.

– Quyền từ chối trả lời các câu hỏi nhạy cảm hoặc mang tính riêng tư.

– Có quyền về sớm trong khi gặp gỡ nếu có nhu cầu chính đáng.

– Quyền yêu cầu quà tặng vào các dịp đặc biệt nều đối tác cố tình quên và cũng có quyền từ chối quà tặng nếu không muốn.

2 – Nghĩa vụ

– Có nghĩa vụ bảo mật thông tin cho phái đối tác(số điện thoại, địa chỉ…) để bảo đảm bí mật cá nhân

– Bên A có nghĩa vụ đưa bên B về nhà muộn nhất là 23h đêm và tốt nhất là trước 22h

– Không nhắn tin, nháy máy sau 23h 30″ vì bất cứ lý do gì để bảo đảm cho việc học tập

– Có nghĩa vụ giúp đỡ nhau trong học tập công tác để có một tương lai tươi sáng rạng ngời

III – Các điều khoản bổ sung:
Hợp Đồng Yêu
– Hợp đồng này có thể được điều chỉnh bổ xung khi có sự thống nhất của hai bên và được bổ sung bằng văn bản

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký

– Hợp đồng được chia làm ba bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ một bản và một bản đượzc giữ lai khi công chứng

– Khi thanh lý hợp đồng mọi trách nhiệm của hai bên với đối tác kết thúc

Bên A
Bên B
(Ký tên, đóng dấu)
(Ký tên, đóng dấu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend