Một số giới giạn của dịch vụ Picasa Web

Loading

   Sau đây là một số giới hạn của Picasa Web được quy định trong Picasa Web Help … số liệu có thể là không đầy đủ vì có rất nhiều giới hạn nhưng mình sẽ cố gắng cập nhật những giới hạn thông dụng và chi tiết nhất …

Giới hạn Anbom

+ Dung lượng file video: giới hạn 1GB/1 file khi upload bằng Picasa và 100MB/file khi upload bằng Mac Uploaders … không có giới hạn cho thời lượng (độ dài) của 1 file video và giới hạn dung lượng tối đa của 1 anbom có thể chứa.

+ Dung lượng file hình ảnh: một file hình khi upload lên Picasa Web bị giới hạn không được quá 20MB và không được quá 50 megapixels. Bạn có thể giảm dung lượng và độ phân giải của hình trực tiếp bằng ứng dụng Picasa. Mình chưa đụng ngưỡng này bao giờ nên cũng không rành lắm nhưng có điều là hình của bạn sau khi upload lên Picasa Web rồi down ngược về thì dung lượng thường nhỏ hơn file ảnh gốc của bạn ban đầu…

+ Giới hạn về số lượng hình và anbom:

   – Số lượng hình: hiện tại Picasa Web giới hạn 1 anbom có thể chứa tối đa 1000 hình cho tài khoản trả phí và 500 hình cho tài khoản miễn phí …

   – Số lượng anbom: hiện tại Picasa Web giới hạn 1 tài khoản là 10.000 anbom cho tài khoản trả phí và 500 anbom cho tài khoản miễn phí (cái này không dám chắc lắm vì sau đợt nâng cấp gần đây có liên quan đến giới hạng 1000 anbom + việc ra mắt Buzz thì không thấy Picasa Web đá động gì đến giới hạn số lượng anbom của tài khoản miễn phí)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend