Ảnh kỷ niệm blog của mình theo thời gian

Loading

Ảnh kỷ niệm blog của mình theo thời gian…

2023-08-02

— o0o —

Giao diện giả lập Windows Vista

2009-09-28
2009-09-28

— o0o —

Giao diện giả lập trình duyệt Chrome

2009-10-21
2009-10-21

— o0o —

Giao diện blog dùng làm Thư Viện Hình (embed từ Picsa Web)

2009-12-27
2009-12-27

— o0o —

Chuyển tạm về Blogger.com chưa có thời gian sửa giao diện

2010-03-23
2010-03-23

— o0o —

Blog bị bỏ bê do dành thời gian sưu tầm hình và phim

2010-07-01
2010-07-01

— o0o —

Dùng lại Blogger.com nhưng template ghẻ

2010-10-15
2010-10-15

— o0o —

Sau khi bỏ thời gian chỉnh sửa giao diện, vẫn dùng Blogger.com

2011-12-07
2011-12-07

— o0o —

* Bonus: 3 tấm screenshot của .ME nữa…


[ Cập nhật và sửa lỗi lần cuối Oct 21, 2023 ]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend