Sao lưu Robots.txt cho dohuytuong.com dùng Blogger.com

Loading

Custom Robots.txt Blogger

   Để có thể thay đổi tập tin Robots.txt mặc định do Blogger tạo sẵn cho bạn.

Truy cập vào:

Blogger
Settings
Crawlers and indexing
Enable custom robots.txt
Turn ON

Crawlers and indexing

Custom robots.txt for dohuytuong.com

User-agent: *
Disallow: /search
Disallow: /category/
Disallow: /tag/
Allow: /
Sitemap: https://www.dohuytuong.com/sitemap.xml
Sitemap: https://www.dohuytuong.com/sitemap-pages.xml

Có thể dùng một số công cụ sau để kiểm tra lại tập tin Robots.txt
https://technicalseo.com/tools/robots-txt
https://en.ryte.com/free-tools/robots-txt
https://logeix.com/tools/robots-txt
https://tamethebots.com/tools/robotstxt-checker
https://pagedart.com/tools/robots-txt-file-checker
– …

   Chuyển từ WordPress về lại Blogger nên thêm 2 dòng Disallow: /category/Disallow: /tag/ để Google gỡ các kết quả index cũ từ WordPress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend