Tăng giới hạn dung lượng tập tin được phép upload với WordPress

Loading

Maximum File Upload

   Theo mặc đình tùy theo quy định của từng công ty cung cấp dịch vụ hosting mà bạn đang sử dụng. Khi bạn cài đặt WordPress và upload một tập tin (ảnh, nhạc…) trong WordPress Admin – Media Library sẽ bị giới hạn tùy theo quy định mặc định của dịch vụ hosting đó. Thường là trong khoảng 32MB – 64MB vậy thì trong trường hợp bạn muốn upload một tập tin với dung lượng lớn hơn 100MB hay thậm chí 1GB thì sao.

   Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng (gỡ bỏ) giới hạn dung lượng tập tin được phép upload vào Media Library của WordPress. Sau đây là 3 cách thông dụng nhất có thể áp dụng cho cả share host.

1. Chỉnh sửa tập tin functions.php:

   Sao lưu tập tin functions.php trong thư mục theme (/wp-content/themes/) hiện tại của bạn trước khi chỉnh sửa. Thêm vào đoạn mã sau.

@ini_set('upload_max_size' , '256M');
@ini_set('post_max_size', '256M');
@ini_set('max_execution_time', '300');

   Với cách làm này có ưu và khuyết điểm là chỉ có tác dụng trên blog WordPress và theme mà bạn đã chỉnh sửa.

– Nếu bạn đổi theme thì phải thêm đoạn mã trên vào theme mới.
– Nếu bạn cài đặt nhiều blog WordPress trên host thì chỉ có tác dụng với blog mà bạn chỉnh sửa.

2. Chỉnh sửa tập tin cấu hình PHP.INI:

   Đây là cách làm phổ biến, dễ dàng và được áp dụng nhiều nhất (blog mình cũng sử dụng cách này). Bạn mở tập tin php.ini của bạn ra thêm vào đoạn mã bên dưới.

upload_max_filesize = 256M
post_max_size = 256M
max_execution_time = 300

   Sau khi thêm đoạn mã trên vào tập tin php.ini bạn lưu lại và upload…

– Vào thư mục root nếu muốn áp dụng lên tất cả các blog WordPress hiện có trên host.
– Vào thư mục /wp-admin/ nếu chỉ muốn áp dụng với một blog WordPress đặc biệt nào đó.

Lưu ý: (đã thử thành công trên GoDaddy, BlueHost, 1&1)

Nếu sử dụng host GoDaddy có thể bạn cần phải chỉnh sửa 2 tập tin và php.ini và cả php5.ini
Nếu sử dụng host 1&1 có thể bạn cần thêm đoạn mã file_uploads = On như ví dụ bên dưới

upload_max_filesize = 256M
post_max_size = 256M
max_execution_time = 300
file_uploads = On

Maximum upload file size

3. Chỉnh sửa tập tin .htaccess:

   Nếu cả 2 cách trên vẫn không giúp được bạn thì vui lòng thử với tập tin .htaccess. Bạn thêm đoạn mã sau và tập tin .htaccess và đặt (upload) vào thư mục root của blog bạn.

php_value upload_max_filesize 256M
php_value post_max_size 256M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

   Cuối cùng nếu cả 3 cách trên vẫn không thể giúp được bạn (thì mình cũng bó tay =)) ), nói giỡn thôi chứ nếu bạn dùng dịch vụ share host thì nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hosting của bạn để nhận được trợ giúp… vấn đề ở đây có thể không phải lỗi của bạn mà là quyền hạn của người quản trị server.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *