Sự khác biệt giữa WP_MEMORY_LIMIT và WP_MAX_MEMORY_LIMIT

Loading

WordPress Memory Limits

   Bài viết này dành cho những bạn đã có chút kinh nghiệm về WordPress self-hosted còn với những bạn mới sử dụng WordPress thì sẽ có một vài thuật ngữ chuyên dụng mình không biết dịch thế nào nên bác bạn chịu khó tự tìm hiểu hay Google thêm.

   Như các bạn đã biết 2 tham số WP_MEMORY_LIMITWP_MAX_MEMORY_LIMIT được quy định trong tập tin cấu hình wp-config.php của WordPress. Sự khác biệt và chức năng của 2 tham số này có tác dụng gì đến WordPress sẽ được giải thích trong bài viết.

   Theo mặc định WordPress sẽ giới hạn bộ nhớ cho một “script” ở đây cụ thể sẽ một plugin nào đó bạn đang dùng ở mức 40 MB. Có nghĩa là mỗi một plugin bạn cài đặt và sử dụng không được sử dụng vượt quá 40 MB bộ nhớ. Với mức giới hạn mặc định này trong một số trường hợp hi hữu một số plugin lớn (WooCommerce, bbPress, NextGEN Gallery …) có thể sẽ ngốn dung lượng bộ nhớ vượt mức cho phép và gây ra lỗi đại loại như: Allowed memory size of xxxxxx bytes exhausted.

Wordpress Dashboard showing memory error

   Vậy để tránh tình trạng lỗi này xuất hiện chúng ta sẽ có dùng tham số WP_MEMORY_LIMIT để nâng mức dung lượng mặc định cho một plugin có thể sử dụng lên cao hơn như 128 MB hay 256 MB hoặc cao hơn nữa.

WP-Memory Error

   Tương tự như vậy nhưng lại ảnh hưởng phía sau “hậu trường” khu vực backend mà cụ thể ở đây là trang quản trị wp-admin của WordPress. Các plugin thường sử dụng nhiều bộ nhớ hơn khu vực blog chính frontend.

   Nếu như bạn sử dụng những plugin ngốn nhiều bộ nhớ như kể trên trong một số trường hợp sẽ gây ra lỗi thiếu bộ nhớ. Do đó chúng ta có tham số WP_MAX_MEMORY_LIMIT dùng để nâng mức dung lượng bộ nhớ tối đa cho mỗi plugin được phép sử dụng nhưng chỉ có tác dụng cho trang quản trị của WordPress…

   Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng WP_MEMORY_LIMITWP_MAX_MEMORY_LIMIT được khai báo trong tập tin cấu hình wp-config.php của WordPress.


// Cho phép mỗi plugin được phép sử dụng tối đa 128MB bộ nhớ
define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '128M' );  
// Cho phép trang quản trị wp-admin được sử dụng tối đa 256MB bộ nhớ
define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '256M');

Tóm lại:

WP_MEMORY_LIMIT giúp tăng/quy định giới hạn bộ nhớ tối đa mỗi plugin được phép sử dụng và chỉ có ảnh hưởng đến trang blog chính của WordPress.
WP_MAX_MEMORY_LIMIT giúp tăng/quy định giới hạn bộ nhớ tối đa mỗi plugin được phép sử dụng và chỉ có ảnh hướng đến trang quản trị wp-admin của WordPress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *