Một số lệnh (chế độ) trong DDay: Judgement

Loading

Arthas - The Lich King

   Cái này mình dịch trực tiếp trong phần Map Info của DDay phiên bản 20.0 Final, có gì sai sót thì để lại góp ý ở bên dưới để sửa lại nhe … Bài này viết theo yêu cầu … vì có khá nhiều truy vấn từ Google đến blog mình với từ khóa “lệnh trong DDay”.

* Có 10 chế độ (lệnh trong DDay…)

 1. Chọn tướng ngẫu nhiên cho tất cả người chơi và cấm chọn lại tướng.
     – Lệnh: -rg

 2. Cấm chuyển tiền, gỗ giữa các tướng cùng phe (nhưng mà share unit bơm sách vẫn được… -:) )
     – Lệnh: -rs

 3. Cấm sửa nhà… sẽ cấm mua nông dân xây thêm hay sửa lô cốt.
     – Lệnh: –nr

 4. Cấm mua cờ tăng máu cho lô cốt, tướng, lính cho phe mình khi nhà sách biến rồng.
     – Lệnh: -nf

 5. Mở chế độ đấu giải sẽ thực thi 2 lên ở trên là -nr và -nf
     – Lệnh: -tr

 6. Chế độ người dự thính, người theo dõi… tức là khi gõ lệnh này bạn sẽ bị chuyển 800 tiền lúc ban đầu về 0 và tên bị loại khỏi bảng danh sách chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát trận đấu…
     – Lệnh: -ob

 7. Cái này không biết dịch sao… loại bỏ nhà mua lính, nông dân và item tăng sức mạnh cho creep…
     – Lệnh: -na

 8. Cấm chọn lại tướng … có tác dụng sau khi gõ lệnh 30 giây…
     – Lệnh: -rd

 9. Cộng thêm 200 vàng cho tất cả các tướng không có tác dụng ở chế độ đấu giải tức là nếu gõ lệnh -tr thì lệnh này sẽ không có hiệu lực
     – Lệnh: -easy

 10. Cấm thắng nhanh (không thua sớm) … chế độ này buộc bạn phải phá hủy được 3 lô cốt chính xung quanh nhà chính của đối phương mới có thể phá hủy thành chính …
     – Lệnh: -nqv

DDay - Judgement

Bản gốc tiếng Anh ….

* There are Currently 10 Modes in this map

 1. Random game mode: will pick a random hero for all player and disable hero rechoice
     /Command= -rg

 2. Resource disable mode: will disable resource trading between allies
     /Command= -rs

 3. No repair mode: will remove all repair abilities form necessary worker units (peasant/peon)
     /Command= -nr

 4. No flag mode: will disable the trigger for buying flags (buying flags increases the % hit points for your allied)
     /Command= -nf

 5. Tournament mode: will apply all tournament rules, which are -nr, -nf
     /Command= -tr

 6. Observer mode: will remove all units owned by triggering player, sets his gold to 0 and remove his name from the leader board
     /Command= -ob

 7. No all mode: will remove all Mecenarie, helping units and items from the game
     /Command= -na

 8. Disable reselect hero game mode: will disable hero repick, 30 seconds after its actived
     /Command= -rd

 9. Easy game mode: will add 200 bonus starting gold. Doesn’t work with tournament mod
     /Command= -easy

 10. No quick victory mode: will make castle/black citadel invulnerable until 3 nearby towers are destroyed
     /Command= -nqv


Lưu Ý:

   Dành cho bạn nào chưa biết… Để nhập lệnh thì khi game mới load xong nhấn phím Enter để bắt đầu nhập lệnh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend